Vilkår

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor skall tillämpas vid köp av produkter från Kapell & Annat i den mån villkoren inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Kapell & Annat och köparen.
Vid försäljning till konsument gäller konsumentköplagens regler och därutöver nedan angivna villkor.
Vid försäljning till näringsidkare (företag) gäller samtliga nedan angivna villkor.

Garantivillkoren bygger på Konsumentköplagen KKL. Dessa garantivillkor gäller endast i samband med uppvisande av kvitto på att varan är betald. Garantin gäller i ett år från det datum då varan kom köparen till handa.

En reklamation av varan innebär att du meddelar säljaren att du inte godtar varan och anger på vilket sätt du anser den felaktig. Du måste då lämna ett meddelande om felet inom skälig tid, efter det att du märkt eller borde märkt felet. Om du reklamerar inom två månader från det att du märkte felet, har du reklamerat i rätt tid.
Från och med 1 april 2005 är reklamationstiden förlängd till tre år. Det gäller varor som du köpt den dagen eller senare.
För varor som du köpt före den 1 april 2005 gäller fortfarande två års reklamationstid.

Privatkunder betalar kontant alt. betalkort i butik och företagskunder betalar mot faktura.

Varorna skickas med lämpligt fraktbolag antingen med utkörning till angiven adress eller för avhämtning på utlämningsställe för mindre paket. Leverans sker efter överenskommelse mellan Kapell & Annat och köparen. Köparen skall hämta ut eller ta emot produkten på avtalad dag för avlämnande. Om köparen inte hämtat ut produkten eller på annat sätt mottagit produkten inom sju dagar från det att produkten avlämnats eller hållits tillgänglig för avhämtning äger Kapell & Annat rätt att häva köpet och erhålla ersättning för transportkostnader och annan skada.

Enligt DSV fraktkostnader. Kostnaden faktureras i efterhand.

Om en produkt är felaktig tillämpas konsumentköplagens regler, här gäller bl a att köparen skall reklamera felet inom skälig tid, normalt sett 14 dagar.
Om det är fel på varan ska du snarast kontakta Kapell & Annat via e-post, fax eller telefon.
Fullständiga uppgifter om felet gör det enklare för oss att hantera ärendet och det går snabbare för oss att kontakta dig.

Om paketet och/eller varan som levererats av DSV har skadats i frakten skall du kontakta Kapell & Annat via e-post, fax eller telefon.

Alla segel och kapell är unika och tillverkas efter beställning, ångervecka tillämpas därför inte.
Återköp accepteras endast om det är fel på beställningen som Kapell & Annat orsakat.
Om du av någon orsak vill returnera din vara kan du göra det inom 14 dagar från dagen för leverans under förutsättning att produkten återlämnas till Kapell & Annat oskadat och obrukat skick och i obruten original förpackning.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå