Integritetspolicy

På Kapell & Annat AB värnar vi om våra kunders personliga integritet. Nedan följer information om hur vi lagrar och hanterar personuppgifter.

Insamling av personlig information

När du handlar hos oss lagrar vi namn, adress, telefonnummer, e-postadress, båttyp och båtens hemmahamn. Detta är information som vi behöver för att leverera varan till dig, samt kontakta dig om vi har några frågor angående din beställning. Vi är även skyldiga att kunna uppvisa den informationen i samband med vår ekonomiska redovisning, avgiftshantering och eventuell garanti-/returhantering.

Kreditkortsnummer, utöver vad som krävs för att kunna hantera beställningen och eventuell kreditering, lagras inte av Kapell & Annat AB.

Vi har ett antal e-postlistor som vi använder oss av för att skicka ut information och erbjudanden till våra kunder. Det är naturligtvis helt frivilligt att delta i dessa listor. Anmälan till dessa listor kan ske genom samtyckesmedgivning i samband med anmälan till nyhetsbrev på hemsida, vid offertförfrågan eller vid orderläggning. Avanmälan sker enkelt genom länk i e-postmeddelandet.

Det finns också information om din hårdvara och mjukvara som automatiskt kan insamlas av Kapell & Annat AB. Denna information kan vara: din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, accesstid och extern webbadress. Denna information används för att kunna leverera statistik om användningen av Kapell & Annat AB’s webbplats.

Användning av personlig information

Kapell & Annat AB samlar och använder personlig information för att kunna leverera de tjänster du har begärt. Kapell & Annat AB använder också personlig information för att informera dig och andra om produkter och tjänster tillgängliga från Kapell & Annat AB.

Kapell & Annat AB håller reda på vilka sidor som besöks, för att veta vilka sidor och tjänster som är mest populära. Dessa data kan användas för att erbjuda kundanpassad information och annonsering.

Kapell & Annat AB kommer endast att lämna ut din personliga information, utan förvarning, om vi är nödsakade att göra detta på grund av lagstiftning eller vår tro att detta är nödvändigt för att skydda Kapell & Annat AB eller andra användares rättigheter.

Kapell & Annat AB lämnar aldrig personupplysningar till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”)Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Kapell & Annat AB, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Användning av Cookies

Kapell & Annat AB använder “cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webbservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

Säkerhet och personlig information

Kapell & Annat AB säkrar din personliga information från ej auktoriserad tillgång eller användning. När personlig information (såsom kreditkortsnummer) är sänt till andra webbplatser används kryptering.

Förändringar av denna programförklaring

Kapell & Annat AB kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. Kapell & Annat AB rekommenderar dig att periodvis läsa igenom denna programförklaring föra att vara uppdaterad hur Kapell & Annat AB skyddar din personliga information.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå